Genel Bilgiler

Dersler

Musique Classique’te her branş için ayrı sınıf bulunur. Dersler, bireysel ve toplu dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Tüm enstrüman dersleri bireysel ders kategorisindedir. Bireysel dersler, bire bir, özel ders şeklinde yapılır, 50 dakikadır. Yaşça çok küçük ve konsantre olmakta zorluk çeken öğrenciler, farklı günlerde, 25’er dakikalık iki ayrı ders programına tabi tutulurlar. Erken müzik, solfej, koro ve açıklamalı müzik dinleme sınıfları toplu ders kategorisindedir.


Yaş


Müzik bir dildir; müzik ile dil gelişimi arasında doğrudan bir bağıntı vardır ve her ikisi için de erken yaşta girişilen öğrenme ve eğitim süreci doğru sonuçlar verebilir. Ancak “sadece küçük yaşlarda başlanılan bir müzik eğitimi ileride güzel sonuçlar doğurur” düşüncesi, her zaman doğru değildir. Belirli becerilerin oluşmasında erken yaş çok önemlidir ama ileri yaşların da soyut zekâ gibi bir avantajı vardır. Kişi ileri yaşlarında artık soyut zekâ sahibidir ve öğrenme süreci, küçük yaşlarına oranla daha hızlı ve çeşitli olabilir. Öğrenmeyi etkileyen etmenlerden biri de fizyolojik etmenlerdir. Enstrüman eğitiminde belirli becerilerin kazanılmasında anatominin önemi büyüktür. El-göz-kas-beyin koordinasyonunun gelişiminde elbette erken yaşın önemli bir avantajı vardır. Ancak müziğe çok geç denebilecek bir yaşta başlamasına rağmen üstün yetenek gösterenlerin sayısı hiç de az değildir.


Yetenek

Kişinin doğuştan getirdiği yeti, yaşam ve sanat içerisinde çalışma ve birikimlerle yeteneğe dönüşür. Musique Classique, yetisini geliştirmek isteyen, müzikte yetenekli kişilere sunduğu imkânlarla onları destekler ve kişisel özgüvenlerinin artmasına önayak olur çünkü Mussique Classique’te çalışmanın ve sabretmenin yeteneğin birer parçası oldukları görüşü ile eğitim verilir.


Seçimler

Musique Classique’te öğrencinin özellikle seçtiği ve özel bir ilgi duyduğu alan ya da enstrüman dışındaki seçimler, öğrenci-öğretmen-aile üçgeni ile birlikte, fizyolojik ve psikolojik  etmenler de göz önünde bulundurularak yapılır.


Pedagojik Yaklaşım

Musique Classique’te kurucu ve öğretmen kadrosu, pedagojik formasyon ile eğitilmişlerdir.
 

  • Eğitim sosyolojisi , 
  • Psikolojisi ve kuramları,
  • Bilişsel yeteneklerin gelişimi ve kuramları,
  • Kişilik ve gelişimi,
  • Öğrenme çeşitleri,
  • Etkili öğrenmede yöntem ve stratejiler, 
  • Öğrenmede öğretmen nitelikleri,

 
gibi başlıklar altında toplanabilecek konularda akademik eğitim almış öğretim kadrosu, özellikle farklı yaş gruplarına, farklı yöntemler uygulayarak eğitim ve öğretim sürecini daha verimli kılmak için çalışmaktadır.


Müzik ve Matematik

Kökeni eski Çin’e dayanan müzik, yıllar içinde gelişim ve değişime uğramıştır. Eski tarihte eğer bir matematik veya geometri bilgini, astrolog ya da felsefeciyseniz, bilmeniz gereken bir diğer bilim dalı da müzikti. M.Ö. 580-M.Ö 500 yılları arasında yaşamış, Yunan filozof ve matematikçi Pisagor, müzik ile de uğraştı. Notalara paralel olarak sayıların da belirli bir düzene bağlı olduğunu savunmuştur. Telin kısalmasıyla çıkardığı sesin inceldiğini keşfetmiş, notalar arasındaki uzaklıkların frekanslarını incelemiş ve bugün kullandığımız tampere sisteminin hesaplamalarında büyük yararlar sağlamıştır.
 
Günümüzde müzikoloji (müzikbilim), ileri düzeyde matematik ile iç içedir. Müzik ve matematiğin paralelliğinin yanısıra, müzik yolu ile matematiksel zekâ ve matematiksel düşünebilme yetisini geliştirmek de mümkündür.


Konser ve Etkinlikler

Musique Classique öğrencileri, birinci ve ikinci dönem sonlarında olmak üzere yılda en az iki kez toplu konserlere katılırlar. Konser ve aktivitelerin asıl amacı, sahne ile tanışma ve sahneye alışmadır.    
           
Bireysel konser performansı  sergilemesini özellikle uygun gördüğümüz ve bu konuda istekli olan öğrencilerimiz için gerekli organizasyon, kurumumuz tarafından yapılır.
 
Kurumumuzun etkinlikleri kapsamında, yıl içerisinde çeşitli sanatçıların konserleri de yer almaktadır.

Merkezimiz, faaliyetlerine, normal derslerin yanısıra, etüdler ve özel çalışmalarla yaz aylarında da devam etmektedir.


Yetişkin Katılımcılar İçin

Musique Classique’te yetişkin katılımcılar için herhangi  bir enstrüman ya da branşta yaş sınırlaması  yoktur. Erken yaşlarda olmasa bile müzik eğitimi, hem insana yeni ufuklar kazandırabilir, hem de bu disiplinle ilgili fikir sahibi olabilmek ve bu fikri bir sonraki kuşağa aktarmak konusunda etkili olabilir.
 


Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder