Müzik,  diğer sanat dallarında da olduğu gibi, zaman içinde belirli değişikliklere , gelişmelere uğramıştır. Açıklamalı Müzik Dinleme (AMD) sınıfının amacı; müziğin dönemsel olarak zaman içinde uğradığı bu değişim ve gelişimi, sosyo-kültürel ve sosyo-politik dinamiklerle ilişkilendirmek, diğer sanat dallarındaki değişim ve gelişmelerin müziğe yansımalarını incelemektir. Müzik tarihi, müzik edebiyatı ve müzik felsefesini  içeren, müziğin doğuşundan günümüze dek izlediği yolu, sistemleri ve matematiği ile birlikte ele aldığımız dinleme sınıfı, yetişkinler için, haftada bir kez, iki saatten oluşur.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder