Eğitimlerimiz

Enstrüman Eğitimi

Öğrenme, “belirli durumlar ve sorunlara karşı olan tepki ve davranışlarımızı, araya giren başka etkinlik ve yaşantıların etkisiyle değiştirebilme” sürecidir. Aynı zamanda, “belli bilgi, beceri, ve anlayışlar edinme”dir.
 
Çağdaş eğitim anlayışında, bilim, sanat ve teknik olarak adlandırılan üç genel alan, felsefi bir bütünlük içinde düzenlenip bütünleştirilmeye çalışılır. Müzik eğitimi ise, daha çok sessel ve işitsel nitelikli bir sanat eğitimi olarak, sanat eğitiminin önemli dallarından birini oluşturur. Enstrüman eğitimi, müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu eğitim, belirli becerilerin ve zekâ gelişiminde soyut düşünebilme yetisinin kazanılmasında son derece etkilidir. İlköğretimde zorunlu olan matematik dersi kadar kritik bir öneme sahiptir. Enstrüman eğitimi, zaman içinde belirli motor becerilerin oluşmasını sağlar.
 
Musique Classique’te enstrüman eğitimi genel olarak şu sınıflardan oluşmaktadır:
 

  • Piyano sınıfı
  • Yaylılar
  • Gitar sınıfı (klasik, elektro, bas, popüler)
  • Üflemeliler

 
Musique Classique’te farklı enstrümanlar için farklı uzman kadro bulunmaktadır. Birbirlerinden çok farklı kategorideki bu enstrümanlarla eğitim almak isteyen kişiler, kadromuzca en doğru şekilde yönlendirilirler. Derslerimiz bire bir, özel ders şeklinde verilir. Enstrüman derslerinin grup halinde işlenmesi anlayışına, Kurumumuzca itibar edilmemektedir çünkü bunun, öğrencilerin bireysel başarılarını ciddi anlamda düşürdüğüne inanılmaktadır.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder